Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Søker systemutvikler .NET – Interaktiv innsynsløsning for Helsedirektoratet

Oppdragsgiver: Cruit

Cruit spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet. Vi startet i 1997. Med grunnlag i vår kompetanse på utvelgelse av personell, og med redelighet og lojalitet som viktige faktorer, satser vi på et verdiskapende samspill med våre kunder og samarbeidspartnere Våre IT-konsulenter arbeider med rådgivning, prosjekttjenester, utvikling, driftstjenester og opplæring. Cruit rekrutterer medarbeidere både til tidsbegrensede oppdrag og til faste stillinger.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Oslo
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
04.12.2019
Gå til søknadsskjema

Om kunden

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Helsedirektoratets målgrupper er befolkningen (de som trenger informasjon om helse, rettigheter og helse- og omsorgstjenester) og de som jobber med helse og omsorg (for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, Fylkesmannen, kommuneledelse og ansatte i helse- og omsorgstjenesten).

Bistanden som skal utføres

Helsedirektoratet opprettet i 2018 et digitaliseringsprogram EDiT (enklere digitale tjenester) som skal fulldigitalisere refusjonsordningene som forvaltes av Helfo. Helfo er en forvaltningsetat underlagt Helsedirektoratet og har ansvar for å håndtere refusjoner fra private og oppgjør fra offentlige helseaktører knyttet til pasientbehandling for om lag 34 milliarder årlig. Programmet skal utvikle mere effektive søknads- og oppgjørsprosesser ved hjelp både ny teknologi og forenkling av regelverk. Dette inkluderer også frontend løsninger for innbyggere og helseaktører. Programmet består i dag av fire prosjekter som ivaretar ulike deler av områdene som skal digitaliseres. 

Prosjekt EDiT for helseaktør har ansvar for å utvikle tjenester innenfor helserefusjonsområdet rettet mot profesjonelle helseaktører. I prosjektets omfang inngår blant annet ny søknadsløsning for blåresept, nye tjenester knyttet til oppgjørsområdet, samt portal for tjenestetilgang. Prosjektet består i dag av 3 team med fokus på hvert sitt leveranseområde. Prosjektet legger stor vekt på integrasjon og samhandling med andre tjenester og løsninger i sektoren. Prosjektets gjennomføringsmodell bygger på smidige prinsipper.

Krav til kompetanse

Ressursen vil jobbe i agile og autonome team, samlokalisert med prosjektleder, produkteier og funksjonell arkitekt, og være ansvarlig for fortløpende utarbeidelse av teknisk løsningsbeskrivelse / tekniske løsningsvalg, utvikling og testing. En sentral del av metodikken til prosjektet baserer seg på prototyping og hyppige leveranser. Ressursen vil jobbe i et meget kompetent miljø og vil bli utfordret med ulike leveranser i programmet i løpet av perioden. Vi ønsker selvgående og løsningsorienterte kandidater med relevant arbeidserfaring gjerne fra agile autonome team. Helsedirektoratet har en «automatisert test først»-strategi og tilrettelegger for kontinuerlig produksjonssetting. I Helsedirektoratet er det sterkt fokus på prinsippene fra CI/CD. Det er også stort fokus på sikkerhet og alle typer tiltak som kan forbedre arbeidsprosesser, kvalitet, brukeropplevelse ol. Evner til å dra tekniske prosesser/avklaringer er også av betydning.


Sentrale oppgaver vil være:

 • Foreslå og dra tekniske prosesser/avklaringer for nye løsninger og løsningskonsepter eller videreutvikling av eksisterende løsninger
 • Pådriver for kontinuerlig produksjonssetting og testdrevet utvikling
 • Utvikle tjenester og applikasjonslogikk og integrasjoner i samarbeid med teamet forøvrig


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minst 3 års programmeringserfaring fra C#/.NET
 • Erfaring med ASP.NET/Core
 • Erfaring med design og utvikling av database (MSSQL)
 • Erfaring med GIT som versjonskontrollsystem
 • Erfaring med Azure
 • Erfaring med WEB API 2
 • Erfaring med overvåkningsløsninger (eks. Grafana)
 • Erfaring med gjennomgang av kodekvalitet (SonarQube)
 • Erfaring med TFS inkludert bygg og deploy
 • Erfaring med testrammeverk
 • Erfaring med smidige metodikker
 • Erfaring med testdrevet utvikling


Evalueringskrav:

 • Fortrinnsvis en fullstack utvikler som kan bidra med frontend utvikling og database utvikling
 • Erfaring med tjenesteorientert arkitektur
 • Kjennskap til bruk av Mocking rammeverk
 • Erfaring med hyppige leveranser basert på smidige prinsipper
 • Erfaring med Lean
 • Erfaring med TDD
 • Fordel med erfaring fra systemutviklingsprosjekter i Helsesektoren
 • Erfaring fra utarbeidelse og dokumentasjon av tekniske løsningsforslag


Oppstart: 06.01.2020
Varighet: 06.02.2021
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo


Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVpris, samt tilgjengelighet.

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen