Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Søker senior konsulent for Organisasjonsutvikling

Oppdragsgiver: Cruit

Cruit spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet. Vi startet i 1997. Med grunnlag i vår kompetanse på utvelgelse av personell, og med redelighet og lojalitet som viktige faktorer, satser vi på et verdiskapende samspill med våre kunder og samarbeidspartnere Våre IT-konsulenter arbeider med rådgivning, prosjekttjenester, utvikling, driftstjenester og opplæring. Cruit rekrutterer medarbeidere både til tidsbegrensede oppdrag og til faste stillinger.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Oslo
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
25.05.2020
Gå til søknadsskjema

Oppstart, varighet og omfang

Oppstart er ønsket så raskt som mulig / 10.06.2020.

Varighet til 30.09.2020 med mulighet for forlengelse.


IMDi antar med noen grad av usikkerhet at det vil være behov for bistand tilsvarende 2-3 månedsverk i 2020. Konsulenten må være tilgjengelig i 70-100 prosent. Bistanden kan eventuelt bli forlenget, og IMDi vil i samsvar med dette ha opsjon på forlengelse i 20-100% stilling ut 2020.

Arbeidssted vil være i Oslo.


Bakgrunn

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et fagdirektorat og utøvende organ for integreringspolitikken, en premissleverandør for utvikling av integreringsfeltet og samarbeider blant annet med sektormyndigheter, kommunene og fylkeskommunene. Integreringsfeltet er sektorovergripende, og IMDi jobber på tvers av sektorer og samarbeider med departementer, direktorater, KS, forskningsinstitusjoner, arbeidslivsaktører og frivillige organisasjoner. IMDi ligger under Kunnskapsdepartementet og er i tillegg en aktør i utlendingsforvaltningen.


Hovedmålet for integreringspolitikken er at flere innvandrere er i arbeid og deltar i samfunnslivet. Et av prioriteringene for 2020 er at kvalifisering av nyankomne flyktninger og innvandrere skal starte opp raskt, og at flere skal få formelle kvalifikasjoner gjennom utdanning. Sentrale satsinger og tiltak er målrettet bosetting av nyankomne flyktninger, fornyelse og forbedring av norskopplæringen, reformering av introduksjonsprogrammet, arbeid mot negativ sosial kontroll, mer bruk av kvalifisert tolk og bruk av frivilligheten i integreringsarbeidet. Direktoratet forvalter økonomiske, juridiske og pedagogiske virkemidler. 


IMDis visjon er like muligheter, rettigheter og plikter i et mangfoldig samfunn. Våre verdier om å være tydelig, inkluderende og modig og våre interne virksomhetsmål om å sette brukerne i sentrum, ha solid kunnskapsgrunnlag og å skape helhetlige løsninger skal prege arbeidet vårt på vei mot visjonen. IMDi skal vurdere behovet for eventuelle justeringer i nåværende organisering. IMDi ønsker i forbindelse med dette konsulentbistand fra en seniorkonsulent med god erfaring fra omorganisering og organisasjonsutvikling i relevante direktorater. Bistanden skal gi ledelsen relevant og nødvendig støtte og vurderinger samt prosessstøtte.


Behov

IMDi ønsker å inngå avtale med et selskap som kan tilby en (1) seniorkonsulent med kompetanse, erfaring og kapasitet for oppgaven.

Hovedoppgaver vil være å gi ledelsen i IMDi relevant og nødvendig bistand og støtte i vurderinger, prosess, eventuelle tiltak og nødvendig oppfølging.


Tilbudt seniorkonsulent må ha skrifltig dokumentert solid erfaring og kompetanse innen:

  • Omorganiseringsarbeid i direktorater/ statlige etater, særlig direktorater som er samarbeidspartnere for IMDi
  • Analysearbeid i forbindelse med omorganiseringsarbeid i direktorater/ statlige etater
  • Prosessarbeid i forbindelse med omorganiseringsarbeid i direktorater/ statlige etater


Det er ønskelig med kunnskap om:

  • IMDi og direktoratets oppgaver og aktører som er relevant for direktoratet


Videre er det en fordel med kjennskap til:

  • Omstilling og personalprosesser i staten 
Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen