Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Avdelingsdirektør – Forretningsutvikling

Oppdragsgiver: Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene utvikler og driver digitale tjenester som gjør dialogen med det offentlige enklere for personer og virksomheter. Vi driver mange av landets viktigste registre og har 450 medarbeidere. De fleste jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Brønnøysund
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
28.09.2020
Gå til søknadsskjema

Vil du lede avdeling Forretningsutvikling i en av offentlig sektors viktigste forenklingsaktører for næringslivet?

 

Om stillingen


Avdelingen har hovedansvaret for utvikling av nye registre, utvikling på digitale flater, samt datadrevet utvikling av nye forretningsområder og tjenester i samarbeid med markedet. Overordnet ansvar for innovasjonsarbeidet inngår også i avdelings ansvarsområde.


Som avdelingsdirektør skal du i samarbeid med de ulike forretningsområdene utvikle løsninger som gir effektive tjenester og forenkling for våre brukere. Du har videre ansvar for å utvikle løsninger som skaper merverdi for samfunnet i tråd med vår strategi. Videre får du ansvar for metodikk og rammer rundt det overordnede innovasjonsarbeidet, i tillegg til mye av Brønnøysundregistrenes (BRs) forenklingsarbeid. Som avdelingsdirektør vil du også få det overordnede ansvaret for en del av BRs viktige samarbeidsaktiviteter nasjonalt og internasjonalt.


BR har for tiden et av de mest spennende utviklingsprosjektene i offentlig sektor. Prosjektet (BRSys) innebærer at alle egne IT-løsninger knyttet til våre registre skal fornyes slik at vi får moderne funksjonalitet og fremtidsrettet arkitektur. Avdelingen vil ivareta det operative eierskapet til prosjektet, samt videreutvikling av løsninger i BRSys.


BR forvalter betydelige mengder data fra våre registre. I samarbeid med næringsliv og offentlig sektor skal vi arbeide for å øke den datadrevne utviklingen. Dette vil også være et viktig ansvarsområde for avdelingen.


Stillingen som avdelingsdirektør er nyopprettet som en følge av ny organisering. Den endelige organiseringen innad i avdelingen er ikke fastsatt enda, men det anslås at avdelingen vil få ca 30-40 ansatte. Stillingen inngår i BRs toppledelse og rapporterer direkte til direktøren


Arbeidsoppgaver

 • hovedansvar for forretningsutvikling ved BR, herunder utvikling av nye registerløsninger
 • hovedansvar for videreutvikling av løsninger i BRSys ved leveranser fra prosjektet
 • overordnet ansvar for innovasjonsarbeidet ved BR, samt utvikle og forvalte innovasjonsmetodikk
 • ansvar for datadrevet utvikling, som for eksempel basert på offentlig-privat samarbeid (OPS)
 • koordinering av internasjonalt arbeid og ivareta koordinering og planlegging knyttet til Skate
 • ivareta operativt prosjekteierskap BRSys
 • overordnet ansvar for arbeidet med Informasjonsforvaltning ved BR
 • ansvar for områder, metoder og aktiviteter som understøtte BRs forretningsutvikling
 • overordnet ansvar for BRs arbeid med Nordic Smart Government
 • endelig avklaring vedrørende ansvarsområder for avdelingen vil tas i pågående OU-prosess


Kvalifikasjoner


Du har

 • 5 års utdanning fra universitet eller høyskole fortrinnsvis innen IT og ledelse. Realkompetanse med særskilt relevans for stillingen kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • solid erfaring fra offentlig sektor, gjerne kombinert med privat erfaring innen forretningsutvikling og ledelse av utviklingsmiljøer
 • erfaring med å lede organisasjoner i endring


Personlige egenskaper

 • du er helhetstenkende og har visjoner i forhold til å skape gode brukerorienterte løsninger for samfunnet basert på vårt samfunnsoppdrag
 • du har evne til å inspirere og motivere medarbeiderne til å skape gode resultater
 • stillingen stiller store krav til ledelse av høyt kvalifiserte medarbeidere i en kunnskapsorganisasjon i endring. Vi legger blant annet vekt på evne til å:
 • gi medarbeiderne ansvar og handlingsrom, men følge opp leveranser og resultater
 • skape tillit og gode relasjoner, men være tydelig i forventninger og resultatkrav
 • skape klima for samarbeid og læring på tvers, og rom for prøving og feiling
 • du er resultatorientert, tydelig og trygg og har evne til å skape tillit, samt bygge relasjoner og samarbeid både internt og i forhold eksterne omgivelser
 • du har evne til å forene og få det beste ut av mennesker og miljøer med ulike perspektiver, og som jobber etter ulike metoder og fremgangsmåter


Vi tilbyr

 • et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • interessante og utfordrede oppgaver innen digitalisering og forenkling av Norge
 • fleksibel arbeidstid med god balanse mellom arbeidsliv og privatliv
 • godt og rimelig kantinetilbud, godt utstyrt trimrom, bedriftsidrettslag og ulike velferdsarrangement
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger, med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger
 • hjelp til å skaffe bolig


Stillingene er lønnet som avdelingsdirektør med årslønn fra kr 813 400 – 1 106 600, avhengig av dine kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Prøvetiden er seks måneder.


Inkludering og mangfold

Inkludering og mangfold er en styrke og vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.


Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.


Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Generelt

Brønnøysund er en hyggelig kystby med korte avstander til jobb, fritids- og servicetilbud. Vi har full barnehagedekning og et godt oppvekstmiljø i trygge omgivelser. For deg som liker friluftsliv er det mange muligheter for fine naturopplevelser til lands, til fjells og i skjærgården. Vi har også et rikt kulturliv, flere treningssentre og idrettslag.

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


Du må legge ved CV og vitnemål/attester til søknaden for å bli vurdert som søker. Har du utdanning fra utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av vitnemål og godkjenning fra NOKUT.


Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål til stillingen kan du ta kontakt med direktør Lars Peder Brekk, telefon 90296060.


For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post, kundeservice@jobbnorge.no

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen