Direktør – Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Oppdragsgiver: Capus

Capus er et av landets ledende og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. Selskapet består av erfarne rådgivere, en av markedets største Research-avdelinger og et dedikert Bid & Marketing-team. Vi leverer kvalitetssikrede rekrutteringer av ledere og fagspesialister. Vår kundeportefølje representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og offentlige virksomheter.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Kolsås, Bærum
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
04.01.2021
Gå til søknadsskjema

Justis- og beredskapsdepartementet skal tilsette ny direktør til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.

NSM skal på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ivareta et overordnet og sektorovergripende ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste i henhold til sikkerhetsloven, og gi en mer helhetlig tilnærming til sikkerhetsarbeidet på tvers av militær og sivil sektor.

Om stillingen:

Vi søker en utviklingsorientert, tydelig og strategisk direktør med gode kommunikasjonsevner og bred ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Den nye lederen må ha forståelse for sikkerhetsfaget og ha god kunnskap om cybersikkerhet. Direktøren skal lede en virksomhet i utvikling som skal ivareta rollen som ekspertorgan og tilsynsmyndighet. Det er viktig at direktøren har solid samfunns- og rolleforståelse. Evne til å lede endrings- og utviklingsprosesser er sentralt for å lykkes.

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse i en ny seksårsperiode.

Arbeidsoppgaver:

 • lede arbeidet med å videreutvikle NSMs rolle som ekspertorgan for forebyggende sikkerhet, herunder digital sikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og sikkerhetsstyring
 • ivareta virksomhetens strategiske sikkerhetsarbeid
 • overordnet ansvar for etatens tilsynsoppgaver
 • lede en virksomhet med stor faglig bredde og betydelig spesialkompetanse på flere lokasjoner
 • overordnet ansvar for å koordinere sikkerhetssamarbeidet med andre relevante myndigheter og virksomheter
 • direktøren er etatsleder under Justis- og beredskapsdepartementet, og rapporterer også til Forsvarsdepartementet

Kvalifikasjonskrav:

 • relevant mastergrad eller tilsvarende grad. Bachelorgrad og lang relevant erfaring kan kompensere for kravet om mastergrad.
 • ledererfaring fra overordnet nivå i relevant større, kompleks virksomhet, med dokumenterbare resultater
 • kompetanse og erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet og cybersikkerhet
 • forståelse for offentlig forvaltning og svært god forståelse for forholdet mellom politiske prosesser og embetsverket
 • god forståelse for forebyggende sikkerhetsarbeid i private virksomheter
 • forståelse for nasjonale og internasjonale sikkerhetspolitiske utviklinger, trusselbilde og morgendagens sikkerhetsutfordringer
 • må kunne sikkerhetsklareres for nivå STRENGT HEMMELIG og NATO Cosmic Top Secret

Personlige egenskaper:

 • samlende og inspirerende lederskap
 • ansvarsbevisst og strategisk, med god gjennomføringsevne
 • meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • evne til å motivere og skape forståelse for forebyggende sikkerhet
 • evne til å bygge gode relasjoner og nettverk

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk. Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med va°r ra°dgiver i Capus, Baard I. L. Storsveen, mob. 413 18 700 eller departementsra°d Heidi Heggenes, tel. 22 24 55 35 eller ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr., tel. 22 24 53 27, i Justis- og beredskapsdepartementet.

Om arbeidsgiveren

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Direktoratet er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men rapporterer også til Forsvarsdepartementet.

NSM skal gi informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid. Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ble etablert i 2018 og bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.

NSM holder til på Kolsås i Bærum, med kontorer i Sandvika og på Oslo Havnelager.

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen