Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Utvikling av ny nasjonal e-helsestrategi for helse -og omsorgssektoren

Oppdragsgiver: Cruit

Cruit spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet. Vi startet i 1997. Med grunnlag i vår kompetanse på utvelgelse av personell, og med redelighet og lojalitet som viktige faktorer, satser vi på et verdiskapende samspill med våre kunder og samarbeidspartnere Våre IT-konsulenter arbeider med rådgivning, prosjekttjenester, utvikling, driftstjenester og opplæring. Cruit rekrutterer medarbeidere både til tidsbegrensede oppdrag og til faste stillinger.

Antall stillinger:
2
Arbeidssted:
Oslo
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
26.02.2021
Gå til søknadsskjema

Om oppdraget:

Eksisterende nasjonale e-helsestrategi går ut i 2022. Direktoratet for e-helse søker bistand i forbindelse med at vi nå skal gå i gang med å utvikle en ny nasjonal e-helsestrategi.

 

Ny e-helsestrategi skal gjelde fra januar 2023, og skal gi strategisk retning for målet om en digitalisert, samlet helse- og omsorgstjeneste. Den fremtidsrettete strategien skal bidra til at innbyggere opplever en enklere hverdag gjennom likeverdige og bedre helse- og omsorgstjenester. Den skal videre bidra til at helse- og omsorgssektoren står sammen om å styrke digitaliseringen for å nå målene om en helhetlig og sammenhengende tjenester. Strategien skal være kunnskapsbasert og utformet i samarbeid med aktørene i helse- og omsorgssektoren, med involvering av forskningsmiljøer, næringsliv og innbyggere.

 

Arbeidet skal foregå foregå i 2021 og 2022. I 2021 skal tiden i hovedsak vies til å få på plass et kunnskapsgrunnlag med nåsitusjonsbeskrivelse, strategisk analyse og fremtidsmålbilder (scenarier) som sentrale leveranser. Involvering, endringsledelse og bruk av kommunikative og pedagogiske virkemidler vil være en del gjennomføringen.

 

Til informasjon vektlegges effektiv kommunikasjon og visualisering, og for å dekke dette behovet best mulig kan det være aktuelt å anskaffe spesialistkompetanse.

 

Det er behov for 2 roller i 50-100 % stilling hvor den ene rollen omfatter prosjekt-/prosessledelse, og den andre rollen kan anses som prosjektstøtte.

For rollen assisterende prosjektledelse søker vi seniorkompetanse, mens rollen prosjektstøtte kan passe for en junior. Rollen som prosjektstøtte vil gi den valgte kandidaten mulighet til utvikling og bygging av egen CV.

 

 • Rollene som etterspørres: Assisterende prosjektlederrolle og prosessledelse for Utvikling av ny nasjonal e-helsestrategi for helse -og omsorgssektoren, herunder faglig støtte til strategisk analyse, strategiutvikling og -gjennomføring.
 • Prosjektstøtte for administrativ bistand, dokumentasjon og tekstproduksjon, utforming av presentasjoner og praktisk forberedelser til workshops og samlinger

 

Konsulentene skal blant annet bidra med:

 • At anerkjente strategifaglige metoder benyttes i arbeidet med nasjonal e-helsestrategi
 • Prosessledelse og forberede fasilitering av workshoper ol. for å involvere aktører i kunnskapsinnhenting og forankring av nasjonal e-helsestrategi
 • Tekstproduksjon og beslutningsunderlag, samt skisser til visualisering /forklarende illustrasjoner inn i strategiarbeidet
 • Prosjektstøtte som omfatter bl.a. aktivitetsplanlegging, koordinering, ressursplanlegging og ressursstyring, møteplanlegging, praktisk bistand etc

 

Listen over er ikke uttømmende, og det må påregnes arbeidsoppgaver som naturlig faller inn under rollene.

Krav til kompetanse:

For rollen Assisterende prosjektlederrolle etterspørres Svært god kjennskap og for rollen Prosjektstøtte etterspørres god kjennskap til følgende:

 • til strategiutvikling og -implementering, helst på nasjonalt nivå på tvers av stat og kommune, sektor. Et element i dette vil være å gjennomføre strategisk analyser basert på kunnskapsoppsummeringer
 • til prosessledelse og prosjektadministrativ gjennomføring, inkludert aktivitetsplanlegging, ressursplanlegging og ressursstyring, interessentkontakt og fasilitering av møter og workshops
 • kompetanse og erfaring når det gjelder å kommunisere strategier og fremstille/visualisere ideer, figurer/modeller, mål og strategier
 • skriftlige evner og god kompetanse på utvikling av presentasjoner

 

Kjennskap til helse- og omsorgssektoren og tjenestedesign er en fordel.

Oppstart: Snarest

Varighet: 31.12.2021

 • Opsjon 1: 01.01.2022 – 30.06.2022
 • Opsjon 2: 01.08.2022 – 31.12.2022

Arbeidssted: Oslo

Omfang: 2 roller, 50-100% hver

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen