Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Kommunikasjonsdirektør

Oppdragsgiver: Capus

Capus er et av landets ledende og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. Selskapet består av erfarne rådgivere, en av markedets største Research-avdelinger og et dedikert Bid & Marketing-team. Vi leverer kvalitetssikrede rekrutteringer av ledere og fagspesialister. Vår kundeportefølje representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og offentlige virksomheter.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Tønsberg
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
18.10.2021
Gå til søknadsskjema

DSB søkjer ein kommunikasjonsdirektør som motiverast av å jobbe med samfunnstryggleik i eit sentralt direktorat med stor fagleg breidde. Kommunikasjonsdirektøren vår må like eit arbeidsmiljø med høgt temp, og evne å hente ut potensial i både folk og saker. Den viktigaste oppgåva di er å vidareutvikle DSB som ei sterk og viktig merkevare, og bidra til at vi er til stades i relevante diskusjonar og på viktige arenaer. Du blir den sentrale rådgjevaren til direktøren i alle kommunikasjonssaker, og får ansvar for både intern og ekstern kommunikasjon.

Du må vere god til å prioritere og fokusere. Du må evne å jobbe planmessig og strategisk. DSB skal nå mange målgrupper, og det er eit stort kommunikasjonspotensial i organisasjonen. Jobben din blir å hente det ut, og gjennom kommunikasjon bidra til førebygging og beredskap, og til at DSB er ein god stad å jobbe. 

Du skal

 • leie og vidareutvikle kommunikasjonsavdelinga
 • bidra aktivt i DSB si leiing, både i leiargruppa og i avdelingane
 • utvikle DSB sin kommunikasjon på nye plattformer og ta i bruk moderne uttrykksformer og metodar, både i dagleg drift, kampanjar og under hendingar
 • syte for at DSB er synleg i viktige saker og på store arenaer
 • utvikle nyheitsproduksjon og fremje å vere til stades i samfunnsdebatten
 • kjenne DSB sine fagområde og hjelpe leiarkollegaer med kommunikasjonsfagleg arbeid og råd
 • vidareutvikle DSB som premissgjevar og kommunikasjonsaktør i samarbeid med andre styresmakter
 • ta aktivt ansvar for internkommunikasjon og bidra til felles mål, godt språk og gode kommunikasjonsverktøy for heile verksemda


Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant mastergrad. Bachelograd og lang og særleg relevant erfaring kan kompensere for kravet til mastergrad. Utanlandsk utdanning må vere godkjent av NOKUT
 • svært god formuleringsevne, både munnleg og skriftleg
 • erfaring frå stor organisasjon, etat eller styresmakt
 • relevant leiarerfaring
 • dokumenterte resultat 
 • stor arbeidskapasitet og solid rolleforståing
 • svært god samfunnsforståing


Det er ønskeleg at du har:

 • god innsikt i arbeidsfordeling og tilhøve mellom departement og underliggjande etat
 • erfaring frå eller leiing av kampanjar
 • erfaring frå kriseleiing
 • klår strategisk evne og teft for nyheiter


Forventingar til deg som leiar i DSB:

Medarbeidarane er den viktigaste ressursen DSB har. I denne leiarstillinga får du ansvar for leveransar som krev at du er utprega samarbeidsorientert, følgjer opp medarbeidarane dine og gjev dei tilbakemeldingar. Du må stimulere til utvikling åleine og saman med kollegaer.

Som leiar i DSB skal du bidra til at vi er ein moderne og profesjonell organisasjon, som leverer på samfunnsoppdraget vårt. Du må vere strukturert, målbevisst og flink til å kommunisere både internt og eksternt.      

Den nye avdelingsdirektøren vår får

 • spanande og varierte arbeidsoppgåver innanfor eit viktig samfunnsområde
 • gode pensjons-, låne- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse
 • årsløn frå kr 873 400 til 1 076 500 (lønstrinn 82-90), stillingskode 1060 (avdelingsdirektør). Frå løna blir det trekt 2 % lovfesta innskot til Statens pensjonskasse


Om DSB og avdelinga

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap er pådrivar for at heile samfunnet førebyggjer mot alvorlege hendingar, tenkjer beredskap og har planar og system for det som kan gå gale. Målgruppene våre er frå stat til individ. Ein stor del av oppdraget vårt er å hjelpe Justis- og beredskapsdepartementet, og bidra til at alle ressursar spelar saman. Eit tett samarbeid med Forsvaret, næringslivet og alle styresmaktsnivå er suksesskriterium i arbeidet.

Kommunikasjonsavdelinga har ti medarbeidarar, som dekkjer fleire delar av faget. Ho har redaktørfunksjon og er administrator på dsb.no, sikkerhverdag.no, sivilforsvaret.no, intranettet og i sosiale medium.

Kommunikasjonsavdelinga gjennomfører kampanjar om mellom anna branntryggleik og eigenberedskap, og har døgnbemanna pressevakt. Innhaldsproduksjon, publikasjonar, språkhjelp, pressekontakt, kurs, øvingar, hendingshandtering og grafisk profil inngår i den aktive kvardagen.
 

Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarheit i samfunnet er i stadig endring. Difor er DSB ein organisasjon i kontinuerleg utvikling. Vi treng medarbeidarar som er tillitskapande, kompetente og gode lagspelarar, og som aktivt bidreg til fornying og forbetring. Som tilsett i DSB er du med på å løyse eit viktig samfunnsoppdrag, saman med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønskjer oss auka mangfald i organisasjonen, og vi er del av inkluderingsdugnaden. Vi håpar derfor at også kvalifiserte personar med hol i CV-en eller nedsett funksjonsevne vil søkje hos oss.

Om arbeidsgiveren

DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarheit i samfunnet. Vi er pådrivarar i arbeidet med å førebyggje ulukker og kriser, og bidreg til effektiv ulukkes- og krisehandtering. Hovudkontoret ligg i Tønsberg, og vi har einingar over heile landet. Til saman er vi ca. 650 tilsette. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Les meir på www.dsb.no

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen