Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Lede Konseptfase - Egenvurderingsverktøy

Oppdragsgiver: Cruit

Cruit spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet. Vi startet i 1997. Med grunnlag i vår kompetanse på utvelgelse av personell, og med redelighet og lojalitet som viktige faktorer, satser vi på et verdiskapende samspill med våre kunder og samarbeidspartnere Våre IT-konsulenter arbeider med rådgivning, prosjekttjenester, utvikling, driftstjenester og opplæring. Cruit rekrutterer medarbeidere både til tidsbegrensede oppdrag og til faste stillinger.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Oslo, hjemmekontor
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
28.01.2022
Gå til søknadsskjema

Bakgrunn

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) trådte i kraft 01.01.2021 Kommunene og fylkeskommunene (heretter omtalt som kommunene) har en rekke oppgaver og plikter etter loven. IMDi ønsker å støtte kommunene i arbeidet med å implementere det nye regelverket. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gitt føringer for at dette skal være en prioritert oppgave for IMDi, og at IMDi skal se på ulike tiltak. I den forbindelse ønsker vi å utrede utformingen et digitalt verktøy for egenvurdering av regelverksetterlevelse og vurdere økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene til løsning.


Verktøyet skal bidra til at kommunene kan finne informasjon om regelverket, kontrollere om egen praksis er i samsvar med regelverket og benytte informasjonen i eget kvalitetsarbeid og den kommunale internkontrollen. I tillegg skal statsforvalterne kunne benytte egenvurderinger som en del av dokumentasjonen de bruker til å opplyse kommunens praksis til tilsyn.


Behov

IMDi har behov for bistand til å utrede utformingen av et eventuelt verktøy for egenvurdering for kommunene og vurdere konsekvensene ulike løsningsforslag. IMDi skal være ansvarlig for det faglige innholdet i verktøyet (beskrivelsen av hvilke krav regelverket stiller), og kommunene skal benytte verktøyet til å vurdere om egen praksis er i samsvar med regelverket. Verktøyet skal være digitalt, enkelt å bruke og lett tilgjengelig for kommunene.


I konseptfasen ønsker vi å kartlegge kommunenes, statsforvalternes, IMDis og eventuelle andre interessenter sine behov i et slikt verktøy, se på ulike forslag til løsninger, inkludert fordeler og ulemper ved ulike løsninger, og utarbeide et utkast til en kravspesifikasjon til bruk en eventuell anskaffelsesprosess. Det må også vurderes om det er hensiktsmessig å utvikle et egenvurderingsverktøy.


Noen av rammene for er verktøyet er gitt, men det er rom for ulike løsninger innenfor rammene. Verktøyet må være fullt ut tilgjengelig på både bokmål og nynorsk. Det skal ivareta alle relevant krav til personvern, informasjonssikkerhet og universell utforming. Det skal være mulig å enkelt dele egenvurderingene mellom ulike brukere, for eksempel ansatt og leder i samme kommune eller til statsforvalteren i tilsyn. Eksterne aktører som kommunen benytter til å levere tjenester skal også kunne bruke verktøyet. Verktøyet må kunne håndtere endringer i regelverket, og håndtere krav fra andre loven enn integreringsloven, som for eksempel forvaltningsloven. Det må vurderes om og eventuelt hvordan kommunene skal logge seg inn i verktøyet når de skal gjennomføre egenvurderinger. Det faglige innholdet i verktøyet må være offentlig tilgjengelig, slik at alle har tilgang til informasjonen.


Arbeidsområder for konsulenten/oppgaver:

Lede konseptarbeidet. Kartlegge kommunene og IMDi sine behov i et egenvurderingsverktøy, utforme alternativer til løsningsforslag, utarbeide kravspesifikasjon til bruk i en eventuell anskaffelsesprosess og konseptrapport til BP2, samt annet tilknyttet dette. Samarbeide tett med øvrig virksomhet i IMDi, spesielt virksomhetsarkitekt og fagressurser regelverk. IMDi har satt av fagressurser til å bidra i hele perioden. IMDi benytter Prosjektveiviseren som rammeverk.


Krav til kompetanse/erfaring:

  • Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt; fortrinnsvis med utredningsarbeid for nye systemløsninger og stor grad av brukerorientering.
  • Dokumentert erfaring med Prosjektveiviseren.
  • Kjennskap til offentlig forvaltning, regelverksveiledning, kommunene, den kommunale internkontrollen og forholdet mellom stat og kommune.
  • Kjennskap til kommunes plikter og arbeid etter integreringsloven er en fordel.
  • Evne til å sammenstille og analysere kompleks informasjon. Evne til å samarbeide godt med både fagsiden og ulike beslutningstakere er en forutsetning.
  • Være strukturert og effektiv.
  • Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig.
  • Gode evner til å samarbeide, planlegge og gjennomføre.


Oppstart: 14. februar

Varighet: 10. juni, med opsjon inntil 3x1 mnd

Arbeidssted: Oslo, hjemmekontor

Omfang: 80%

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen