Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Vi søker Systemrådgiver ; Vil du være med å digitalisere Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet?

Oppdragsgiver: Cruit

Cruit spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet. Vi startet i 1997. Med grunnlag i vår kompetanse på utvelgelse av personell, og med redelighet og lojalitet som viktige faktorer, satser vi på et verdiskapende samspill med våre kunder og samarbeidspartnere Våre IT-konsulenter arbeider med rådgivning, prosjekttjenester, utvikling, driftstjenester og opplæring. Cruit rekrutterer medarbeidere både til tidsbegrensede oppdrag og til faste stillinger.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Oslo
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
15.02.2022
Gå til søknadsskjema

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet.

 

DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt at vi er innstillende myndighet for Forsvarsdepartementet etter atomenergiloven, samt tilsynsmyndighet når det gjelder anløp av militære reaktordrevne fartøy.

 

For å møte de utfordringene vi står ovenfor som fagdirektorat, samt for å styrke og effektivisere vår virksomhet, har vi nylig gjennomført en betydelig omorganisering, og som et resultat av dette arbeidet søker vi nå:

 

 

Systemrådgiver

DSA har en rekke IKT-systemer, som er avhengig av løpende vedlikehold og videreutvikling. IKT-virksomheten består dels av generelle kontorstøtte- og administrative systemer, og dels av spesielle fagsystemer for fagenhetene i direktoratet. Administrasjons- og kontorstøttesystemene forvaltes av Norsk helsenett. De øvrige systemer forvaltes av DSA, enten via interne ressurser eller eksterne leverandører.


I rollen som Systemrådgiver i DSA vil ditt hovedansvar være å følge opp og samhandle med Norsk helsenett i forbindelse med forvaltning av administrasjons- og kontorstøttesystemene. I tillegg vil du får ansvar for å støtte fagavdelingene i DSA, knyttet til planlegging og oppfølging av vedlikehold og videreutvikling av de interne fagsystemene, da disse både skal sikres forsvarlig drift, samtidig som det er behov for modernisering.


Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være: 

 • Sikre system- og prosess-støtte for drift, vedlikehold, sanering, livssyklus, oppfølging og utvikling av IKT-systemene og IKT-porteføljen til DSA 
 • Ivareta den operative kontakten med tjenesteleverandør for IKT-drift, Norsk helsenett (NHN)
 • Følge med på fremvoksende teknologier og vurdere mulighetene disse gir for innovasjon, digitalisering og utvikling av tjenester i DSA
 • Ha eierskap til DSAs digitale sikkerhet og beredskap rundt identitet, enheter og data, herunder ivaretakelse av personopplysningsloven/GDPR og informasjonssikkerhet (ISO-27001)
 • Være veileder for innføring av den digitale strategien innad i DSA
 • Være sparringspartner, bindeledd og samtidig stille kritiske spørsmål til både forretningen / fagområdene og leverandører (primært NHN)
 • Motivere og vise vei for samhandling digitalt 
 • Forstå og samarbeide om felles avtaler og SLAer til DSA
 • Kjenne helheten i DSAs IKT-landskap, inkl fagsystemene, og finne pragmatiske løsninger som passer til DSAs rolle og skala i IKT-spørsmål 
 • Være intern IKT-støtte for strategisk IKT og HR, med særlig veilednings- og informasjonsansvar innen M365 og Teams (herunder oppdateringer, endringer og utvikling)
 • Være rådgiver, veileder og koordinator for helhetlig intern IKT-opplæring


Krav til kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Meget god kompetanse, og erfaring som superbruker innen M365 og Teams
 • Bestillerkompetanse og erfaring med avtaleoppfølging
 • Kunnskap og erfaring fra både IKT-forvaltning og -utvikling
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk


I tillegg er det en fordel om du har:

 • Systemforståelse for anskaffelse av systemer, med fokus på Total Cost of Ownership, gevinstrealisering og livssyklus
 • Deltatt i anskaffelsesprosesser med offentlig sektor, enten på leverandør- eller kundesiden


Personlige egenskaper: 

 • Evne til å analysere, se mønstre, og omsette strategier til aksjoner og forbedringer 
 • Evne til å omsette kunnskap og kommunisere trygt til ulike brukergrupper og kunder
 • Selvstendig, systematisk, nøyaktig og pragmatisk
 • Serviceinnstilt
 • Dyktig i samarbeid og god på å skape relasjoner


Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Gode utviklingsmuligheter og opplæring
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn som seniorrådgiver kr 700.000 – 870.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden

 

Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum og stillingen vil opprettes under Administrasjonsavdelingen. 

Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.


Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.


Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.


Vi er 120 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.


Mer informasjon om DSA finner du på vår hjemmeside https://dsa.no/. Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.


Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen