Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Vi søker Prosjektleder ; Vil du være med å digitalisere Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet?

Oppdragsgiver: Cruit

Cruit spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet. Vi startet i 1997. Med grunnlag i vår kompetanse på utvelgelse av personell, og med redelighet og lojalitet som viktige faktorer, satser vi på et verdiskapende samspill med våre kunder og samarbeidspartnere Våre IT-konsulenter arbeider med rådgivning, prosjekttjenester, utvikling, driftstjenester og opplæring. Cruit rekrutterer medarbeidere både til tidsbegrensede oppdrag og til faste stillinger.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Østerås
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
15.02.2022
Gå til søknadsskjema

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet.

 

DSA utfører oppgaver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt at vi er innstillende myndighet for Forsvarsdepartementet etter atomenergiloven, samt tilsynsmyndighet når det gjelder anløp av militære reaktordrevne fartøy.

 

For å møte de utfordringene vi står ovenfor som fagdirektorat, samt for å styrke og effektivisere vår virksomhet, har vi nylig gjennomført en betydelig omorganisering, og som et resultat av dette arbeidet søker vi nå:

  

Prosjektleder

DSA har en rekke IKT-systemer, som er avhengig av løpende vedlikehold og videreutvikling. IKT-virksomheten består dels av generelle kontorstøtte- og administrative systemer, og dels av spesielle fagsystemer for fagenhetene i direktoratet. Administrasjons- og kontorstøttesystemene forvaltes av Norsk helsenett. De øvrige systemer forvaltes av DSA, enten via interne ressurser eller eksterne leverandører.


I rollen som Prosjektleder vil ditt hovedansvar være å jobbe for at DSA når målsettingen om økt digitalisering og samhandling. Vi ser derfor etter en erfaren prosjektleder som evner å se hvordan teknologi kan understøtte organisasjonens behov, og som skal lede prosjekter knyttet til videreutviklingen av direktoratets IKT-systemportefølje. 


Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være: 

 • Være rådgiver, veileder og koordinator for helhetlig internt IKT-relatert prosjektarbeid og bruk av “Prosjektveiviseren” fra Digdir
 • Prioritere prosjekter for gjennomføring, og bidra til god styring av prosjektporteføljen
 • Bidra til vurdering og evaluering av nye initiativer
 • Sikre at man følger opp nasjonale føringer, departementenes styringsbrev, DSAs virksomhets- og IKT-strategi, samt internasjonale krav (IAEA m.m.) 
 • Følge med på fremvoksende teknologier og vurdere mulighetene disse gir for innovasjon, digitalisering og utvikling av tjenester i DSA
 • Følge opp kost/nytte og gevinstanalyser for evaluering og planlegging av prosjekter, med fokus på Total Cost of Ownership, gevinstrealisering og livssyklus
 • Ha eierskap til DSAs digitale sikkerhet og beredskap rundt identitet, enheter og data, herunder ivaretakelse av personopplysningsloven/GDPR og informasjonssikkerhet (ISO-27001)
 • Være veileder for innføring av den digitale strategien innad i DSA 
 • Motivere og vise vei for samhandling digitalt 
 • Forstå, og samarbeide om, felles avtaler og SLAer til DSA 
 • Sikre deg kjennskap til helheten i DSAs IKT-landskap, inkludert fagsystemene, samt finne pragmatiske løsninger som passer til DSAs rolle og skala i IKT-spørsmål 


Krav til kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med program-, portefølje- og prosjektstyring i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med strategisk styring av IKT
 • Erfaring fra digitaliseringsprosjekter
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk


I tillegg er det en fordel om du har:

 • Erfaring med innkjøp/anskaffelser og erfaring med avtaleoppfølging
 • Deltatt i anskaffelsesprosesser med offentlig sektor, enten på leverandør- eller kundesiden
 • Sertifisering innenfor PRINCE 2 eller lignende


Personlige egenskaper: 

 • Evne til å analysere, se mønstre, og omsette strategier til aksjoner og forbedringer 
 • Evne til å omsette kunnskap, og kommunisere trygt til ulike brukergrupper og kunder
 • Selvstendig, systematisk, nøyaktig og pragmatisk
 • Serviceinnstilt
 • Dyktig i samarbeid og god på å skape relasjoner


Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • En utfordrende stilling og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Gode utviklingsmuligheter og opplæring
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn som seniorrådgiver kr 750.000 – 920.000 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden


Arbeidssted vil være ved DSA sitt hovedkontor på Østerås i Bærum og stillingen vil opprettes under Administrasjonsavdelingen. 


Søkere må kunne sikkerhetsklareres.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 120 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

Mer informasjon om DSA finner du på vår hjemmeside https://dsa.no/. Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Mangfold i DSA

I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter. Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen