Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

Vil du sørge for økt digital sikkerhet i et av Europas største sykehus?

Oppdragsgiver: Capus

Capus er et av landets ledende og mest økonomisk solide kompetansemiljøer innen rekruttering. Selskapet består av erfarne rådgivere, en av markedets største Research-avdelinger og et dedikert Bid & Marketing-team. Vi leverer kvalitetssikrede rekrutteringer av ledere og fagspesialister. Vår kundeportefølje representerer et tverrsnitt av norsk næringsliv og offentlige virksomheter.

Antall stillinger:
1
Arbeidssted:
Oslo
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
19.10.2022
Gå til søknadsskjema

Oslo universitetssykehus HF er med sine over 25.000 ansatte et av Nord-Europas største sykehus. Som organisasjon skal vi i tiden fremover gjennom en stor utbygging- og digitaliseringsprosess, der vi i virksomhetens teknologi- og innovasjonsklinikk skal ha en betydelig rolle, og trenger deg med på laget!  

I de nye byggene vil teknologi gjennomsyre alt vi gjør og arbeider med innen pasientbehandling, forskning, administrasjon og undervisning. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt understøtte utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Vi er bindeleddet mellom de ulike klinikkene og Sykehuspartner, og et av våre viktigste mål er å bidra til at digitalisering og teknologi brukes aktivt for å skape gode pasientopplevelser.  

Vi skal gjennom kravstilling bruke digitalisering og teknologi til å sikre at våre nye bygg er fleksible og framtidsrettede. All ny teknologi innført i byggeprosjektene må i tillegg fungere sømløst mot våre eksisterende bygg slik at OUS i sin helhet har et oppdatert og helhetlig IT-miljø. Vi ønsker å være en høykompetent rådgiver, bidragsyter og innovasjonspartner innen digitalisering, og vi kan stolt skilte med et av landets fremste fagmiljøer innen helse.   

 

I Nye OUS vil pasienter, pårørende, ansatte, andre aktører i økosystemet, digitale enheter, innhold og tjenester kobles kontrollert sammen i et felles samhandlende nettverk. Dette intelligente digitale nettverket vil skape en enda mer kompleks verden med tanke på informasjonssikkerhet, personvern og IKT-sikkerhet og den vil stadig bli utfordret.  

Trusselbildet vil til enhver tid være basert på at flere og flere enheter knyttes sammen, flere og flere aktører inkluderes, enheter og aktører er mobile, samt at bruken av skytjenester og åpne grensesnitt øker. Oslo universitetssykehus må derfor ha en adaptiv sikkerhet- og risikohåndtering som tar hensyn til raskt skiftende sikkerhetsbehov og hvor pasientsikkerhet og sykehusets effektivitet blir veid opp imot de informasjonssikkerhetsmessige behovene. Avdeling for arkitektur og Nye OUS søker derfor etter sikkerhetsrådgivere som forstår teknologiens muligheter og risikoområder, og hvordan disse kan benyttes til beste for brukeren. 

 

Arbeidsoppgaver

Du vil ha særlig ansvar for oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og beredskap, herunder: 

 • Bidra med rådgivning og veiledning innen informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og beredskap 
 • Utvikle retningslinjer og annen dokumentasjon innenfor områdene informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og beredskap 
 • Gjennomføre og kvalitetssikre risiko- og sårbarhetsanalyser 
 • Gjennomføre og kvalitetssikre trusselvurderinger innen teknologiområdet 
 • Bidra i avvikshåndtering og under sikkerhetshendelser, samt bistå i risikohåndtering 
 • Delta i og lede prosjekter på tvers av avdelinger med ulik kompleksitet 

 

Kvalifikasjoner 

 • Høyere utdannelse fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdannelse 
 • 3-5 års erfaring med å jobbe med tema innenfor områdene informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og/eller beredskap 
 • Erfaring med gjennomføring av risiko-, verdi- og trusselvurderinger 
 • Erfaring med regelverk og standarder som sikkerhetsloven, NIST, ISO og/eller GDPR 
 • Beherske norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig 
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig 
 • Erfaring fra områdene informasjonssikkerhets, IKT-sikkerhet og/eller beredskapsarbeid innenfor helsesektor er ønskelig 
 • Erfaring fra arbeid med skyløsninger er ønskelig 
 • God kjennskap til trusselbildet generelt 
 • Relevante sertifiseringer er ønskelig 

 

Personlige egenskaper 

 • Kommunisere og formidle godt, både skriftlig og muntlig, med alle involverte parter 
 • Evne å håndtere flere ulike oppgaver samtidig 
 • Løsningsorientert og opptatt av å levere arbeid av høy kvalitet 
 • Stor arbeidskapasitet 

 

Vi tilbyr 

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver som dekker et viktig samfunnsoppdrag 
 • Et hyggelig og innovativt miljø med høyt faglig nivå 
 • Gode muligheter for å påvirke virksomheten og forme egen arbeidshverdag 
 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og -sted 
 • Lønn etter avtale 
 • Medlemskap i pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdene 

 

Stillingen tilhører Avdeling for arkitektur og Nye OUS, men avdelingstilhørighet kan potensielt endres grunnet pågående omorganisering i OUS. 

 

Dette er rekrutterende organisasjon

Teknologimiljøene i Oslo universitetssykehus HF (OUS) er fra inneværende år samlet og organisert under den nyopprettede Teknologi og innovasjonsklinikken (TIK). Klinikken består, i tillegg til klinikkstab, av Medisinsk-teknologisk avdeling, Intervensjonssenteret, Avdeling for Teknologi og eHelse og Avdeling for arkitektur og Nye OUS. Det er Avdeling for arkitektur og Nye OUS som nå rekrutterer inntil 25 faste stillinger. Avdelingen er under organisering, men skal bestå av høykompetente fagpersoner innen IKT og MTU (medisinskteknisk utstyr). Avdelingen ledes av Torkel Thune. Kontorplass er i Forskningsveien 2B, men arbeidssted er hele OUS.  

Teknologi og innovasjonsklinikken har definert 5 ansvarsområder/hovedmål: 

 • Fremme pasientens helsetjeneste ved å legge til rette for pasientmedvirkning og mestring.  
 • Ivareta daglig drift og legge til rette for pasientbehandling med høy kvalitet  
 • Utvikle, teste og etablere nye helsetjenester understøttet av teknologiske løsninger 
 • Være et internasjonalt ledende senter for forskning, innovasjon, simulering og undervisning innen fremtidens teknologibaserte medisin 
 • Fremme og koordinere utviklingen av nye tjenester sammen med forskningsmiljøer, innovasjonsklynger, teknologibedrifter og andre eksterne aktører 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Om arbeidsgiveren

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 24 000 ansatte og har et budsjett på ca. 27,5 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen