Stillingen er satt passiv

Se andre aktuelle stillinger eller gå til forsiden.

To eittårige engasjement prosjekteigarstøtte BRsys - Direktørens stab

Oppdragsgiver: Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er en sentral aktør i digitaliseringen av det norske samfunnet. Vi driver 17 av landets viktigste registre og har forvaltningsansvaret for Altinn. De fleste av våre 560 medarbeidere jobber i Brønnøysund. Vi har også kontorer i Narvik og Oslo. Mer om oss på brreg.no og altinn.no

Antall stillinger:
2
Arbeidssted:
Brønnøysund
Nøkkelord:
Søknadsfrist:
19.09.2018
Gå til søknadsskjema
Bli med på å sikre god eigarstyring av BRsys!

Brønnøysundregistera gjennomfører no eit omfattande utviklingsprosjekt for å bygge ny registerplattform (BRsys). Prosjektet har ei total ramme på over 1,1 milliard og skal gå over 6 år. Prosjektet har no over 80 engasjerte interne og eksterne ressursar. God eigarstyring er ein føresetnad for å lukkast med prosjektet. For å sikre ei god vidareutvikling av eigarstyringa og aktivt støtte brukarar, leverandørar og prosjektet, skal staben til prosjekteigar for BRsys styrkast med to engasjement i eit år.

Arbeidsoppgåver

 • vidareutvikle og forvalte prosedyrar, verktøy og praktisk gjennomføring av eigarstyringa av BRsys
 • utgreie og etablere godt fungerande løysingar på nye område for å vareta ein god styringsdialog mellom prosjektet og seniorbrukar/leverandør
 • aktuelle område er interessenthandtering, gevinstrealisering, kvalitetsgjennomgang og større endringar i omfang


Kvalifikasjonar

 • 5 års høgare utdanning, fortrinnsvis innan IT-fag, prosjektleiing, økonomi og/eller juss
 • realkompetanse med særskild relevans for stillinga kan kompensere for noko av utdanningskravet
 • god kjennskap til BRsys eller tilsvarande større prosjekt er ein fordel
 • erfaring med prosjektleiing og eigarstyring er ønskeleg
 • sertifisering i PRINCE2 foundation er ønskeleg
 • erfaring frå tilrettelegging av samansette, komplekse problemstillingar fram til avgjerd er ein fordel
 • god munnleg og skriftleg formidlingsevne


Personlege eigenskapar

 • du må ha svært gode samarbeidsevner og samtidig kunne jobbe sjølvstendig
 • du må vere nysgjerrig, løysingsorientert og positiv til å ta nye utfordringar
 • evne til å vise og skape klarleik i komplekse samanhengar


Vi tilbyr

 • eit arbeidsmiljø med ein uformell tone og stor vilje til å skape noko saman
 • gode ordningar for opplæring og vidareutvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse, som er ei av dei beste pensjonsordningar i Noreg

Brønnøysund er ein hyggeleg kystby med korte avstandar til jobb, fritids- og servicetilbod. For deg som liker friluftsliv, gir Helgelandskysten eit utal moglegheiter.


Stillingane er engasjement for eit år, for tida plassert i direktøren sin stab, og lønna som seniorrådgivar med årslønn 619 300 – 838 300 avhengig av utdanning og kvalifikasjonar. Det blir trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse frå lønna di. Prøvetida er seks månader.


Dersom du ønsker å reservere deg frå å bli ført opp på offentleg søkarliste, må du grunngi dette i søknadsskjema. Opplysingar kan bli offentleggjorde sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, men du vil bli varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje blir tatt til følge.


Ein arbeidsplass med stort mangfald
Som IA-etat (Inkluderande Arbeidsliv) er vi opptekne av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell eller etnisk bakgrunn.


For å bli vurdert som søkar må du legge ved CV og vitnemål/attestar ved den elektroniske søknaden.

Kontaktinfo:Petter Sverre Møllerfagdirektør(+47) 91303016
Vennligst oppgi i din søknad at stillingen ble funnet på teknojobb.no
Gå til søknadsskjema

Andre aktuelle stillinger

For nyutdannede og studenter

Start din karriere her og skaff din første IT-jobb. I vår stillingsdatabase finner du en lang rekke IT-stillinger som passer perfekt for nyutdannede.


Om du fortsatt studerer - snart er ferdig med bacheloren eller mastergraden, er det meget lurt å se seg om etter en arbeidsplass. Flere arbeidsgivere er stadig på jakt etter studenter som kan vikariere om sommeren, og om man gir et godt inntrykk er det ikke umulig at man kan komme tilbake etter endt utdanning.


Det vil uansett telle positivt å ha sommerjobb på CV-en. Trainee-stillinger er også meget populære blant nyutdannede som ønsker erfaring.

Jobbsøknaden

Når du som arbeidssøker har siktet deg inn på drømmejobben og er klar til å skrive søknad er det et par ting du bør ha i bakhodet.


Enten du er nyutdannet eller har lang erfaring kan det være lurt å friske opp hukommelsen om hvordan du skriver den ultimate jobbsøknaden. Ta en titt på Hardware.nos guide til hvordan du går frem. Se også NAV sin guide på hvordan man skriver jobbsøknad.


Sørg for at LinkedIn-profilen din er oppdatert før du sender søkanden. Bruk gjerne også sosiale medier til å promotere deg selv.

Vær forberedt til intervjuet

Du har endelig blitt innkalt til intervju. Du skal inn for å vise dine beste sider. Kanskje forhandle lønn, få inntrykk av arbeidsmiljøet og mulige fremtidge kolleger - nå er det viktig å være godt forberedt.


Sett deg godt inn i hva bedriften driver med, hvilke arbeidsoppgaver og utfordringer du kommer til å møte.


Les deg opp på hva du bør gjøre både før, under og etter intervjuet ved å lese Hardware.nos guide til hvordan du gjennomgår jobbintervjuet.

Til toppen